Obecna sytuacja panująca na lokalnych rynkach nie daje szans odważnemu podejmowaniu decyzji biznesowych. Wynika to w dużym stopniu z kryzysu gospodarczego który wpłynął na poszczególne państwa i którego skutki dostrzegane są po dziś dzień dla wielu podmiotów uzależnionych w dużej mierze od kwestii ekonomicznej czy ogólnych nastrojów szerzących się w środowisku przyszłych konsumentów. Jeśli sytuacja ze strony konkretnej działalności wydaje się fatalna dla właściciela skupiają się na znalezieniu rozwiązań odpowiednich do zaistniałej sytuacji – takich które spowodują zachowanie odpowiedniego poziomu rozwoju przy równoczesnym ścięciu zbędnych kosztów. Wiadomo, iż najprościej jest ograniczyć wydatki na inwestycje jednak na dłuższą metę działanie takie zawsze niesie więcej negatywnych skutków niż korzyści. Co zatem zrobić by sprostać trudnym wymaganiom rynku a jednocześnie zachować równowagę finansową konieczną szczególnie w okresie rynkowej bessy? Trzeba zastanowić się nad alternatywnymi źródłami finansowania inwestycji, takimi jak chociażby leasing. Samofinansowanie inwestycji jest już raczej przeżytkiem, w dodatku bardzo kosztowne. Firmy coraz częściej odchodzą od luksusu posiadania praw własności do sprzętu niezbędnego w prowadzonej działalności ponieważ poza zwyczajnym prestiżem i faktem, iż sprzęt ów stanowi część majątku firmy – praktyczne cechy zakupów na własność są w zasadzie znikome. Posiadany sprzęt jest mniej lub bardziej drogi jednak w codziennym zastosowaniu prawo własności do tegoż nie przyczyni się samo z siebie na osiągnięcia zysków. Wpływy do budżetu wynikają tylko i wyłącznie z użytkowania konkretnego sprzętu, nie zaś z jego posiadania (wyjątek jest taki, że jest się leasingodawcą). Czy warto w związku z tym inwestować lwią część kapitału przedsiębiorstwa w kupno sprzętu na własność w sytuacji gdy można go z łatwością wynająć oszczędzając tym samym jakieś 80-90% na danej inwestycji? Odpowiedź jest oczywista. Leasing to znacznie ciekawsze wyjście z sytuacji ze względy na to, że pozwala ograniczyć wkład własny do minimum, zbilansować wydatki, zmaksymalizować przychody a to w naszych czasach jest rzeczą niemalże najważniejszą, bez której trudno sobie wyobrazić zrównoważone funkcjonowanie a już na pewno nie umacnianie własnej pozycji i zdobywanie kolejnych segmentów rynku. Chcąc sprostać konkurentom należy uskuteczniać działania, które z jednej strony zapewnią przeprowadzenie potrzebnych inwestycji (np. uposażenie w specjalistyczny sprzęt, nabycie samochodów, maszyn, urządzeń), a z drugiej nie wydrenują firmowego zapasu finansowego do poziomu, w którym utrzymanie płynności finansowej stanie się realnie zagrożone. Leasing będzie rozwiązaniem, które bardzo dobrze trafi w powyższe założenia, jest działaniem, które daje optymalizację stabilności, znacznie lepsze i dużo pewniejsze niż chociażby kredyt gotówkowy. Leasing jest wszakże o wiele bardziej ceniony między przedsiębiorcami biorąc pod uwagę fakt, iż nie pomniejsza zdolności kredytowej a oprócz tego stwarza możliwość skorzystania z kilku ulg podatkowych, których w przypadku pozostałych form opłacania transakcji nie uświadczymy. Właśnie z tego powodu warto przyjrzeć się precyzyjniej zaletom jakie niesie za sobą dzierżawienie bo są one widoczne niemal na każdym etapie obowiązywania umowy – od momentu jej podpisania, aż po ostatni dzień jej obowiązywania.