Analizując statystyki , które dotyczą skali sukcesu leasingu wśród biznesmenów da się łatwo dostrzec, że znakomita większość z nich mając wśród możliwości do wyboru leasing operacyjny czy finansowy zdecydowanie wybiera to pierwsze rozwiązanie. Generalnie nie ma się co temu dziwić bowiem leasing operacyjny może być opcją przeznaczoną dla dużo poważniejszego grona odbiorców, nastawionych na znaczne zyski w krótkim terminie. Leasing finansowy jest zaś przeznaczony dla stosunkowo wąskiej grupy klientów choć mimo tego także potrafi przynieść duże korzyści o ile tylko dany biznesmen dokona świadomego wyboru na podstawie skrupulatnej analizy perspektyw jakie ta opcja stwarza. Leasing finansowy wyróżnia się między innymi tym, iż w jego przypadku to przedsiębiorca zyskuje możliwość samodzielnego dokonywania odpisów amortyzacyjnych, które jednocześnie może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu, praktycznie tak samo jest również w przypadku między innymi odsetek z raty leasingowej. W leasingu finansowym istotny również będzie fakt braku ograniczeń minimalnego czasu trwania danego przedsiębiorcę umowy czy też minimalnej wartości końcowej z nią związanej – umowa może być podpisana na wybrany czas uzgodniony między obiema stronami. Biorąc pod uwagę specyfikę leasingu finansowego trzeba również nadmienić o problemach związanych z podatkiem VAT, który w takim przypadku należy zapłacić w całości razem z pierwszą ratą leasingową. Rozwiązanie to stanowi z pozoru nie lada wyzwanie ponieważ wiąże się z konkretnym wydatkiem i to zaraz na początku, jednak warto zauważyć, że cieszy się taki sposób wyjątkową popularnością u podmiotów, które nie są płatnikami podatku VAT, a co za tym idzie: łapią one sposobność do odpisania tejże kwoty w wymiarze równym stawce na jaką obłożony jest przedmiot zawieranej umowy. Jeśli zdecydujemy się na leasing finansowy warto dodatkowo pamiętać o pewnej podstawowej sprawie dotyczącej uzyskania na własność wskazanego dobra zaraz po finalizacji okresu jego wynajmowania. Otóż w opisanym tu przykładzie przejęcie takie następuje automatycznie wraz ze wniesieniem przez leasingobiorcę końcowej raty leasingowej. Od tego momentu przedmiot umowy stanowi formalnie partię majątku przedsiębiorcy, dlatego też należy mieć całkowitą świadomość powyżej opisanego stanu rzeczy już w pierwszych chwilach prowadzonego procesu zawierania umowy. Leasing finansowy może przynieść korzyści jednak jedynie wtedy kiedy jego wybranie ma pełne odbicie w specyfice prowadzonej działalności. Perfekcyjnie sprawdza się on głównie w przypadku przedsiębiorców funkcjonujących w branży medycznej a to za sprawą niższej stawki podatku VAT na sprzęt o tym charakterze. Poza tym dobre efekty w ramach zdecydowania się na leasing finansowy odczują także większe przedsiębiorstwa, dla których podstawowa między innymi jest szybsza amortyzacja. Z jednej strony leasing operacyjny jak i leasing finansowy są rozwiązaniami przynoszącymi istotne walory. Należałoby jednak do poszczególnych przypadków podchodzić indywidualnie i w ten sam sposób dokonywać oceny jak również ostatecznego wyboru (z uwzględnieniem różnych dostępnych parametrów), odnośnie do tego który z wyżej wymienionych rodzajów leasingu powinien w przypadku specyfiki prowadzonej działalności gospodarczej sprawdzić się jak najkorzystniej.