Świat oparty na wolnym handlu, oferujący możliwość zakupu każdego dobra, o ile mamy tylko wystarczającą sumę pieniędzy, to świat oparty na kredytowaniu. Dotyczy to zakupów, a raczej pożyczek inwestycyjnych zaciąganych przez rządy państw na realizację zaplanowanych celów. Tak samo działają wielkie przedsiębiorstwa, chętnie zaciągające kredyty, aby opłacić zakup usług lub