Obserwując zestawienia z ostatnich lat nawiązujące do zwiększenia się zainteresowania usługami przedsiębiorstw pośredniczących przy zawieraniu umów leasingowych na pierwszy rzut oka jest zauważalne, iż tego typu forma finansowania przedsięwzięć każdego roku zyskuje w naszym kraju coraz liczniejszą grupę zwolenników. Przedsiębiorcy powoli przekonują się do korzyści jakie niesie za sobą umowa leasingu, szczególnie z punktu widzenia szacunkowych oszczędności w odniesieniu do sytuacji kiedy zamiast wynajmować zdecydowalibyśmy się zakupić dane dobro/a na własność, po rynkowych cenach. Umowa leasingu stanowi świetną alternatywę dla przedsiębiorców poszukujących konsensusu pomiędzy utrzymaniem dotychczasowego poziomu inwestycji a zastosowaniem ograniczenia kosztów związanych z ich przeprowadzaniem. Wiadomo, że każda inicjatywa inwestycyjna musi opierać się na stałych fundamentach w postaci środków finansowych, bez których bardzo trudno o jakikolwiek rozwój ekonomiczny. Jednakże w obecnej sytuacji ekonomicznej coraz mniejsza ilość przedsiębiorstw ma możliwość sobie pozwolić na rozrzutność pod względem wydatków na projekt. Ciężka sytuacja finansowa powoduje, iż chcąc utrzymać się na rynku trzeba koniecznie skupić swoją uwagę na szukaniu innowacyjnych rozwiązań, zwłaszcza pod względem finansowania nowych projektów. Do niedawna oczywistą możliwością z której najczęściej korzystano był kredyt, jednak w chwili obecnej patrząc z punktu widzenia opłacalności nie jest to już rozwiązanie tak opłacalne.

Umowa leasingowa jako innowacyjna forma finansowania projektów w w ostatnim okresie zdaje się coraz mocniej zyskiwać na znaczeniu. Przedsiębiorcy zaczęli wyraźnie dostrzegać plusy jakie oferuje tego rodzaju rozwiązanie. Ogromną zaletą jest tutaj przede wszystkim fakt rzeczywistych oszczędności o charakterze typowo finansowym. Inaczej mówiąc – wynajmując dany sprzęt, środek transportu, itp. – ogólnie rzecz biorąc przedmiot umowy leasingowej oszczędzamy wyraźnie (zwłaszcza w krótkim przedziale czasowym) jeśli zestawimy tego rodzaju projekt z jednorazowym wydatkiem koniecznym do poniesienia w momencie kiedy decydujemy się na wykup konkretnych narzędzi na własność. W umowie leasingowej pozyskujemy niezbędne narzędzie, zaś jedynymi kosztami do poniesienia jest wysokość comiesięcznych rat, ustalonych w ramach podpisanej umowy z tytułu wynajęcia i użytkowania przedmiotu umowy leasingowej. Pod względem opłacalności różnica jest zatem jednoznacznie zauważalna. Kolejną z głównych zalet umowy leasingowej, która sprawia, iż coraz więcej przedsiębiorców decyduje się z tej formy skorzystać jest fakt, że umowa leasingowa pozostawia nam ogromnie szerokie pole do popisu, które sprawia, że pojedyncze parametry (wysokość rat, długość trwania umowy, możliwość wykupienia narzędzia na własność, bądź odstąpienia od umowy leasingowej w dowolnym czasie) umowy możemy z powodzeniem negocjować tak, aby jej ostateczny kształt jak najbardziej odpowiadał naszym potrzebom, oczekiwaniom, jak również ekonomicznym możliwościom. Jest to szczególnie istotne z punktu widzenia niewielkich przedsiębiorców, którzy dopiero wchodzą na rynek i jeszcze nie mają ugruntowanej pozycji, a co za tym idzie – satysfakcjonujących zysków oraz stabilnej sytuacji finansowej. Umowa leasingowa jest tutaj wręcz idealnym rozwiązaniem, bowiem umożliwia przeprowadzić niezbędne przedsięwzięcia (zdobyć odpowiednie rzeczy) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków na ten cel do minimum. To sprawia, iż leasingobiorca ma możliwość w pełni skupić się na prowadzeniu działalności, zamiast martwić się kwestiami finansowymi, które w leasingu zostają rozłożone w czasie i eliminują konieczność poniesienia jednorazowego, odczuwalnego dla całej firmy wydatku. Nie trzeba nikomu wspominać, że przede wszystkim na początku działalności fakt ten jest ogromnie korzystny, nic więc dziwnego, iż coraz więcej właścicieli przedsiębiorstw jest zainteresowanych tego rodzaju alternatywą jaką bez wątpienia oferuje umowa leasingowa.